Executive Committee

President:  Mrs. Rita Foy

Past Presidents:  Mrs. Florence Kinsella

                             Mrs. Lilian Bennett

                             Mrs. Frances Watson

                             Mrs. Joan Densham

                             Mrs. Dorothy Harrison

Vice Presidents:  Mrs. Doris Cole

                             Mrs. Margaret Dietz

                             Mrs. Jean Martin

Captain:  Mrs. Christine Mair

Vice Captain: Miss Anne Dunn

Hon. Secretary:  Mrs. Ann Corbett

Hon. Treasurer:  Mrs. Marian Goodyear

Hon. Competition Secretary:  Ms Anita Maxwell

Hon. Match Secretary:  Mrs. Diana Elsy 

County Junior Organiser: Mrs. Bobby Griffiths

Handicap Adviser:  Mrs. Wendy Mabbott

Scratch Score Assessor:  Ms. Pat Usher

EG. Northern Delegate:  Mrs. Christine Pascall

County Training Officer:  Mrs Christine Pascall

Committee:  
  Mrs Sue I'Anson
  Mrs Kate Brown
  Mrs Eileen Robinson
  Mrs Barbara Parkin
  Mrs Chloe Taylor